Amanda telepítése (Squeeze)

Innen: AdminWiki

Jelenleg az Amanda (The Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver :-) backup szoftvert használjuk archívumok és biztonsági másolatok készítésére. Az Amanda kliens-szerver felépítésű, a backup gépen telepített Amanda szerver cron jobból meghívva szólítja meg a klienseket, ahol a másolatot az inetd (xinetd) alatt futó Amanda kliens készíti el, és továbbítja a szerverre.

Az Amanda mentés jellegzetességei

Az Amandát eredetileg mágnesszalagos backup kezelésére tervezték, így a merevlemezen is virtuális szalagokat (valójában alkönyvtárakat) használ és minden backup feladat (task) minden sessionjéhez (tipikusan napi egyszeri mentés) egy darab, megadott maximális méretű tárhelyet (virtuális szalagot) használ el. A szalagméretet soha nem lépi túl.

Az Amanda nagy előnye, hogy nem kell statikus mentési tervet készíteni; egy mentési feladathoz elegendő megmondani, hogy mely kliensgépek mely könyvtárait kell menteni ebben a feladatban (disklist), mekkora méretű a virtuális szalag, hány darabot használhat összesen (tapecycle) és hány mentésenként szeretnénk teljes (level-0, nem inkrementális) mentést készíteni (dumpcycle). Ezután az Amanada minden mentés elején kiszámolja, hogy az egyes könyvtárak level-0 illetve inkrementális mentéseihez aktuálisan mennyi hely kellene, és önállóan eldönti, hogy az adott mentésbe milyen könyvtár milyen szinten kerüljön bele - ha van felesleges hely, előrehozza a level-0 mentéseket, ha kifut a helyből, késlelteti azokat (és figyelmeztetést ír a mentési naplóba).

Az Amanda mentéséből - ha azt naponta, pl. éjszaka végezzük - legalább a dumpcycle és legfeljebb a tapecycle idejének megfelelően állítható vissza a tartalom (részben vagy egészben) bármelyik mentés időpontjának megfelelő állapotába; pl. 14 napos tapecycle és 7 napos dumpcycle esetén a legfeljebb 7 napja véletlenül letörölt állományt biztosan, a legfeljebb 13 napja letöröltet jó eséllyel állíthatjuk vissza. Vagyis az Amanda mentés nemcsak a klasszikus teljes adatvesztés ellen véd, hanem valamelyest az időben észlelt felhasználói hiba illetve szabotázs ellen is. Napi egyszeri, éjszakai mentés esetén azt mondhatjuk, hogy amelyik állomány egyszer már "nálunk aludt", azt utána jó eséllyel tudjuk visszaállítani.

Technikailag az Amanda virtuális szalagok egy-egy könyvtárnak, benne a taskhoz tartozó egyes kliens könyvtár mentések egy-egy, lényegében tar.gz állománynak felelnek meg. Így valamennyi szalagkönyvtárat végignézve, azokból a legfrissebb level-0 tar.gz-ket kiválogatva és pl. külső lemezre másolva a mentett tárterület majdnem konzisztens (pl. heti frissítéssel tűzkazettába tehető, vagy alkalmanként futtatva hosszú távra archiválható, tömörített) állapotát kapjuk - így működik az amanda-server-addons csomag on-demand archiváló scriptje.

TODO!

Amanda kliens telepítése

Minden gépre, amelyről szeretnénk biztonsági másolatot csinálni, telepíteni kell az Amanda klienst:

apt-get install amanda-client # magával hozza az openbsd-inetd-t (sajnos)

Az Amandának minden egyes file-ra kell olvasási jogot kell biztosítani, ami korábban csak úgy volt (egyszerűen) megoldható, ha az amandad root-ként futott. A Squeeze-ben ezt megoldották (valószínűleg suid root - TODO: utánanézni!), így a korábbi változatokkal szemben a /etc/inetd.conf-ban nem kell (nem szabad) a démont futtató felhasználót root-ra módosítani.

Az Amanda kontroll üzenetek korábban (a Debian Squeeze-ben is) az UDP protokollal működtek, jelenleg már a TCP protokoll használatos. Ha van régebbi telepítésű (Debian Wheezy előtti) Amanda szerverünk, akkor érdemes beállítani, hogy az Amanda kliens mindkét protokollon figyeljen (így Squeeze és Wheezy szervernek egyaránt válaszoljon):

-rw-r--r-- root root /etc/inetd.conf

[...]
#:OTHER: Other services
amanda stream tcp nowait backup /usr/lib/amanda/amandad amandad -auth=bsdtcp amdump amindexd amidxtaped
amanda dgram udp wait backup /usr/lib/amanda/amandad amandad -auth=bsd amdump amindexd amidxtaped

Ezután derítsük fel, hogy az Amanda szerverről indított kapcsolatkérés a telepítés alatti szerverre milyen IP címmel érkezik meg (ha a backup szerver a belső hálózaton van, DMZ és publikus zónabeli szerverek esetében ez a belső hálózat tűzfalának címe lesz). Ezt a címet (illetve ennek reverse-ét) vegyük fel a /etc/amanadahosts állományba (az itt felsorolt hostokról az itt megjelölt távoli - jelen esetben backup - felhasználó nevében lehet majd menteni):

-rw------- backup backup /etc/amandahosts
localhost backup
IP_REVERSE backup

Amanda átengedése a bástyagép tűzfalán

Az Amanda sajnos titkosítatlan adatkapcsolatot használ (és nem egyszerű tunnelezni - TODO: utánanézni!), valamint kliense nem standalone démon, hanem az inetd alatt fut, ezért igyekezzünk tűzfallal is korlátozni a hozzá kapcsolódást, vagyis a backup szerver semmiképpen se legyen a kliens felől nézve a net zónában!

A házirend szerinti alapértelmezett tűzfalszabályok tartalmazzák a szükséges beállításokat arra az esetre, ha az Amanda szerver a trs zónában van:

-rw-r----- root root /etc/shorewall/rules

# Accept Amanda connections from trs
Amanda/ACCEPT  trs   fw
ACCEPT     trs   fw   udp   0:65535 amanda
ACCEPT     trs   fw   tcp   amandaidx
ACCEPT     trs   fw   tcp   amidxtape

ez esetben nincs teendőnk.

TCP keep alive módosítása

Nagy adatmennyiség mentésekor az Amanda kicsúszhat az iptables 30 perces TCP timeout-jából (ennyi idő után elbontja az inaktív TCP kapcsolatokat). Egy workaround lehet a kliens kernelében a TCP keep alive intervallumának csökkentése (ennyi időnként küld a kernel keep alive csomagot) az alapértelmezett 2 óráról pl. 15 percre:

-r-------- root root /etc/sysctl.d/local.conf

[...]
# reduce keep alive interval
net.ipv4.tcp_keepalive_time=900

illetve azonnali érvényesítés:

echo 900 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time

Gyorsteszt

TODO!

Amanda szerver telepítése

Amanda szervert telepíteni kell a dedikált backup szerverre, illetve minden olyan szerverre, amelyik önmagára amandázik. Debian csomagból telepíthető:

apt-get install amanda-server

Ezután a /usr partíciót írhatóan csatoljuk újra:

mount -o remount,rw /usr

és töltsük le, majd könyvtárhelyesen tömörítsük ki a legutóbbi kiadású (Squeeze-hez legalább v.1.0.0) amanda-server-addons.tgz csomagot! A csomag a következőket biztosítja:

 • script új Amanda task létrehozatalához (amanda-new);
 • scriptek "beragadt" Amanda taskok biztonságos leállításához (amanda-stop, amanda-tape-purge);
 • taszkonként egy generált cron job a napi mentéshez szükséges teendőkkel
  • előző délutáni tesztelés;
  • éjszakai mentés;
  • esetleg sikertelen ("beragadt") task reggeli leállítása, takarítás.
 • script és cron job heti archiváláshoz (csak a legfrissebb lvl-0 mentések archiválása külső mount point-ra).

A telepítést követően csatoljuk vissza a /usr partíciót read-only módban:

mount -o remount /usr

Beállítások

Az Amanda 2.5 feletti verziója esetében a /etc/inetd.conf-ban ki kell venni a TCP wrapper hívásokat (/usr/sbin/tcpd):

-rw-r--r-- root root /etc/inetd.conf

[...]

#:OTHER: Other services
amanda dgram udp wait backup /usr/lib/amanda/amandad amandad -auth=bsd amdump amindexd amidxtaped
amandaidx stream tcp nowait backup /usr/lib/amanda/amindexd amindexd -auth=bsd amdump amindexd amidxtaped
amidxtape stream tcp nowait backup /usr/lib/amanda/amidxtaped amidxtaped -auth=bsd amdump amindexd amidxtaped

és újra kell indítani az inetd-t:

invoke-rc.d openbsd-inetd restart

TODO! - részletes magyarázat!

Ezen kívül a /etc/amandahosts-ban engedélyezni kell a root felhasználónak az amindexd és amidxtaped service-ek a localhostról történő igénybe vételét:

-rw------- backup backup /etc/amandahosts

[...]
localhost root amindexd amidxtaped

Gyorsteszt

TODO!

Az amanda-archive telepítése és használata

Az amanda-archive olyan script, amelyik végignézi egy megadott Amanda tárhely összes DLE mentéseit, azok közül kiválogatja a legfrissebb nullás szintű (lvl-0) mentéseket, és ezeket a szalagfejléc levágásával egyszerű .tar.gz állományokként kimásolja egy megadott tárterületre. Célszerűen periodikus archiválásra használható, pl. USB-n felcsatolt külső winchesterre (ez az eszköz utána elvihető és más helyen, pl. páncélszekrényben őrizhető, katasztrófa esetén elővehető).

A scriptet az amanda-server-addons csomag tartalmazza. Az alábbi leírásban azt egy külső winchesterre történő, on-demand archiváláshoz fogjuk beállítani.

 • Telepítsük az autofs Debian csomagot, amely képes egy külső (pl. USB-n csatolt) merevlemez felismerésekor az azon lévő partíció(ka)t automatikusan mountolni:
apt-get install autofs # + függőségek
 • Készítsünk egy mount gyökérkönyvtárat az autofs által kezelendő partíciókhoz:
mkdir /mnt/auto

definiáljunk egy beállító állományt ehhez a mount point-hoz a /etc/auto.master legvégén:

-rw-r--r-- root root /etc/auto.master

[...]
/mnt/auto    /etc/auto.amanda --timeout=60
 • Formázzunk meg egy kellően nagy méretű merevlemezt egyetlen ext3 partícióval! Csatlakoztassuk ezt USB-n keresztül a backup szerverhez, és jegyezzük fel, hogy a kernel milyen eszköznevet rendelt hozzá (példánkban legyen /dev/sdg)!
 • Készítsük el az auto.amanda állományt, amely megmondja, hogy ennek a lemeznek az első partícióját (példánkban /dev/sdg1) a /mnt/auto/amanda helyre kell felcsatolni:
-rw-r--r-- root root /etc/auto.amanda

amanda -fstype=auto,rw     :/dev/sdg1

Olvastassuk újra a beállításokat az autofs daemonnal:

invoke-rc.d autofs reload
 • Gyorstesztként csatlakoztassuk újra a külső merevlemezt (pl. az USB-egység ki- majd bekapcsolásával)! Rövid várakozás után adjuk ki az
ls /mnt/auto/amanda

parancsot, amelynek a merevlemez tartalmát kell mutatnia. Írjunk a merevlemezre, ellenőrizzük ennek sikerességét, majd várjunk legalább egy percig (ennyi az auto.master-ben beállított timeout) és az

ls /mnt/auto

paranccsal ellenőrizzük, hogy az amanda könyvtár eltűnt (az autofs lecsatolta).

Ha a teszt sikeres volt, az autofs megfelelően kezeli a külső merevlemezt, azaz archiválás előtt elég azt fizikailag csatlakoztatni, és az archiválás befejeződése után egyszerűen le lehet venni a backup szerverről anélkül, hogy arra be kellene lépni.

 • Végül ütemezzük be a mentést az amanda-server-addons által telepített cron job (/etc/cron.d/amanda-cron-weekly) kommentjének eltávolításával. Így minden hétköznap és vasárnap reggel 9-kor elindul az archiválás (de azonnal kilép, ha nincsen csatlakoztatva a megadott merevlemez) - azaz ha bármely munkanap reggel 9-ig csatlakoztatjuk a merevlemezt, elindul az archiválás, és ha elkészült, a következő munkanap reggel 9 előtt a merevlemez bármikor levehető (a szombat kihagyása miatt a pénteken feltett merevlemezre is csak egy mentés készül). Az archívum állományok a partíció gyökérkönyvtárába kerülnek, amelyet a script még az archiválás megkezdése előtt kiürít - nem bántja azonban az esetleges alkönyvtárakat. A script igyekszik gazdálkodni a tárterülettel, illetve kezeli azt az esetet, amikor minden friss lvl-0 nem fér rá a megadott merevlemezre.

Az Amanda használata

Amanda taskok felvétele

Az amanda-server-addons csomaggal települő amanda-new scripttel (rendszergazdaként) egyszerűen hozható létre naponta futtatandó Amanda task:

amanda-new TASKNAME "/var/backups" NO_OF_TAPES

ahol TASKNAME a feladat neve (ez könyvtár- és filenévként valamint cron job neveként is használatos, célszerű angol alfanumerikus jelekből és kötőjelekből összeállítani, aláhúzásjel kerülendő! - hasznos konvenció, hogy kezdődjék nagybetűvel), NO_OF_TAPES pedig a használandó szalagok száma (alapértelmezésben 14). A szalagokat (tape könyvtárak) a script a megadott (javaslat: /var/backups) útvonalon elhelyezett TASKNAME könyvtárban hozza létre és az Amanda igényei szerint fel is címkézi azokat. Létrehozatal után a könyvtárak innen elmásolhatóak (akár különböző partíciókra) és symlinkelhetőek.

Alapértelmezésben a scripttel definiált Amanda task annyi naponta készít teljes mentést, ahány szalagot definiálunk (dumpcycle = tapecycle). Érdemes lehet ezt a gyakoriságot duplázni, a task konfigurációs állományában a dumpcycle csökkentésével:

-rw-r----- backup backup /etc/amanda/TASKNAME/amanda.conf

[...]
dumpcycle 7       # the number of days in the normal dump cycle
tapecycle 14 tapes   # the number of tapes in rotation
[...]

A definiált taskot a

su backup -c "/usr/sbin/amcheck TASKNAME"

paranccsal próbálhatjuk ki, amely egyelőre csak a szerver oldalt ellenőrzi, mivel a mentendő partíciókat illetve könyvtárakat definiáló /etc/amanda/TASKNAME/disklist állomány még nem tartalmaz bejegyzéseket. Ha a fenti teszt hibátlanul lefut, kitölthetjük a disklist-et.

Amanda disklist receptek

A klasszikus megoldás a kliensgépek partícióinak (kivéve /tmp, swap) egyben történő mentése:

# server.mydomain.com
#
# /boot
server.mydomain.com   /dev/md0            hard-disk-comp
# /
server.mydomain.com   /dev/md3            hard-disk-comp
# /usr
server.mydomain.com   /dev/md4            hard-disk-comp
# /var
server.mydomain.com   /dev/md5            hard-disk-comp
# other partitions... (if any)

azonban a production serverek /var partíciója általában nagyon nagy, és az állandó változások miatt mentés közben is változik (TODO: snapshot). Elegendő lehet a teljes gépek helyett csak a releváns szolgáltatások adatainak, beállításainak mentése (bár teljes katasztrófa esetén ebből a gép "klónképe" nem állítható helyre - új gépet kell telepíteni és a szolgáltatásokat arra visszaállítani, ami lényegesen időigényesebb). Az alábbiakban egyes, ebben a Wikiben ismertetett szolgáltatások Amanda mentésére szolgáló receptek következnek.

DNS service

# server.mydomain.com
#
# Bind9 settings
server.mydomain.com   /srv/chroot/bind/etc/bind    hard-disk-comp
# Bind9 logfiles
server.mydomain.com   /var/log/bind9         hard-disk-comp

ProFTPm hosting

# server.mydomain.com
#
# ProFTPm settings
server.mydomain.com   /etc/proftpm          hard-disk-comp
# FTP logfiles
server.mydomain.com   /var/log/proftpd        hard-disk-comp
# MySQL databases daily dump created by mysql-addons (all databases, not only ftp-related)
server.mydomain.com   /var/backups/mysql/last     hard-disk-tar-full
# FTP storage
server.mydomain.com   /var/opt/ftp          hard-disk-comp

VExim mail service

# server.mydomain.com
#
# Courier IMAP/POP3 settings
server.mydomain.com   /etc/courier          hard-disk-comp
# Exim4 MTA settings
server.mydomain.com   /etc/exim4           hard-disk-comp
# Squirrelmail MUA settings
server.mydomain.com   /etc/squirrelmail        hard-disk-comp
# VExim codebase
server.mydomain.com   /usr/local/share/vexim2     hard-disk-comp
# VExim-related MySQL databases daily dump created by vexim-addons
server.mydomain.com   /var/backups/mysql/vexim    hard-disk-tar-full
# Squirrelmail MUA storage (address books, user's settings, etc.)
server.mydomain.com   /var/lib/squirrelmail      hard-disk-comp
# Mail storage
server.mydomain.com   /var/mail/.vexim        hard-disk-comp
# Courier IMAP/POP3 authentication and activity logfiles
server.mydomain.com   /var/log/courier        hard-disk-comp
# Exim4 MTA logfiles
server.mydomain.com   /var/log/exim4         hard-disk-comp
# Squirrelmail and VExim web interface
server.mydomain.com   /var/www/mail.geocom.hu     hard-disk-comp

wsm2 webhosting

# server.mydomain.com
#
# Webserver settings
server.mydomain.com   /etc/apache2          hard-disk-comp
# AwStats settings
server.mydomain.com   /etc/awstats          hard-disk-comp
# Optionally - may contain archived migrations, etc.
server.mydomain.com   /home/webadmin         hard-disk-comp
# MySQL databases daily dump created by mysql-addons (all databases, not only web-related)
server.mydomain.com   /var/backups/mysql/last     hard-disk-tar-full
# AwStats database
server.mydomain.com   /var/lib/awstats        hard-disk-comp
# Webserver logs
server.mydomain.com   /var/log/apache2        hard-disk-comp
# PHP logs
server.mydomain.com   /var/log/php5          hard-disk-comp
# Web storage
server.mydomain.com   /var/www            hard-disk-comp

Visszaállítás Amanda backup-pal

TODO!

Recovery with amrecover
-----------------------
As root on the tape server:

mkdir /tmp/restore
cd /tmp/restore
amrecover TASZK-NEVE
setdate (Optional)
sethost foo
setdisk bar
cd dir/which/contains/filetorecover
add filetorecover

settape chg-multi
list

extract
quit

Ha a visszaállított állománynevek karakterkódolása nem lenne megfelelő:

convmv -r -f [AMILYENRŐL] -t [AMILYENRE] /tmp/restore

A convmv természetesen nem nyúl bele a tartalomba, csak a neveket módosítja.

Amanda task törlése

TODO!

Cron job file:      /etc/cron.d/amanda-cron-TASKNAME
Configuration directory: /etc/amanda/TASKNAME
Tape root directory:   /var/backups/TASKNAME
Libs root directory:   /var/lib/amanda/TASKNAME
Logs root directory:   /var/log/amanda/TASKNAME

Irodalom