Android házirend

Innen: AdminWiki

Ebben a leírásban felvázolunk egy házirendet - telepítési, üzemeltetési javaslatgyűjteményt - munkára (is) használt, Android (4.x+) operációs rendszert futtató eszközök (táblagépek, okostelefonok) számára.

Alakul, ne vedd nagyon komolyan!

Előzetes megfontolások

Ebben a leírásban olyan eszközök - táblagépek, okostelefonok - üzemeltetésével foglalkozunk, amelyeket:

 • a munkáltató biztosít a munkavállalónak azért, hogy azokon (is) dolgozzon;
 • a munkavállaló birtokol, és szeretné azokat munkavégzésre (is) használni (BYOD - Bring your own device).

Ezek az eszközök jellemzően:

 • hordozhatóak - tehát különböző földrajzi helyeken, IT környezetekben, hálózatokon, stb. jelennek meg; emellett elveszíthetőek, ellophatóak;
 • több funkciósak (univerzálisak) - tehát a munka mellett másra, elsősorban szórakozásra, tartalomfogyasztásra is használják őket;
 • személyes, részben magánhasználatúak - tehát ezeken személyes és céges adatok egyaránt jelen vannak;
 •  ? TODO!

Kompromisszumos üzemeltetés

Míg egy helyhez kötött, céges tulajdonú irodai (asztali) munkaállomásnál akceptálható elvárás, hogy azt a munkavállaló személyes célra csak minimálisan használja, magánügyeit ne azon intézze, stb., ilyen korlátozás a tárgyalt eszközök esetében túlzásnak tűnik - aligha várható el egy munkavállalótól, hogy emiatt pl. több telefont hordjon magánál. Szemben az előző eset általában diktatórikus jellegű üzemeltetésével, a jelen leírásban tárgyalt eszközöknél a felhasználónak és a munkáltatónak (adatgazdának) az üzemeltetés tekintetében kompromisszumra kell jutnia.

A munkáltató, illetve adatgazda méltányolható érdekei:

 • Hatékony munkavégzés az eszközzel, megfelelő rendelkezésre állás biztosítása, a munkavégzés nyomon követhetősége;
 • Harmadik személy által elkövetett adatlopás illetve szabotázs megelőzése, észlelése, lehetőség szerinti kizárása;
 • Amennyiben az eszköz a munkáltatóé, annak állagmegóvása, gazdaságos használata.

A munkavállaló méltányolható érdekei:

 • Magánszférájának (privacy) tiszteletben tartása;
 • Magánhasználat indokolatlan korlátozásának elkerülése;
 • Amennyiben az eszköz a munkavállalóé, az afeletti rendelkezés indokolatlan korlátozásának elkerülése.

Irodalom

Biztonság