Docker host telepítése (Fossa)

Innen: AdminWiki

Vázlatos, kritikával olvasd!

Docker házirend

TODO!

Telepítés

A Docker (community edition) telepíthető az Ubuntu repositoryból (docker.io, Debian way), vagy a docker.com repositoryból (docker-ce, Golang way). A fő különbség, hogy a docker.ce statikusan linkelt (az összes függőségével egybecsomagolva érkezik), míg a docker.io esetében a függőségeket a Debian/Ubuntu kezeli (ami jelentős erőfeszítést igényel a maintainer-től). A Debian-way mellett szólhat a kiterjedtebb security- és tesztelési mechanizmus; ellene szólhat a kétely, hogy képes lesz-e lépést tartani a Docker kiadásaival az LTS támogatás teljes időtartamában.

Mivel mindkét kiadás egyazon operációs rendszer alá nem telepíthető, választanunk kell közülük. Jelen leírásban a Debian way-t preferálom.

docker.io

A szokásos módon telepíthető:

apt install docker.io docker-compose  # Sok függőség, elsősorban Python

docker-ce

TODO!

Beállítások

Automatikus indítás

A telepített engine nem fut automatikusan, ezt külön engedélyezni kell:

systemctl enable --now docker
systemctl start docker
systemctl status docker

Ezután az engine elindul, és újraindításkor is automatikusan futni kezd.

Kezelési jog nem sudo-képes felhasználóknak

A Docker engine (sudo használata nélküli) kezelésére a docker Linux csoport tagjai jogosultak. Teszteléshez érdemes a sysadmin felhasználót ebbe a csoportba felvenni:

usermod -aG docker sysadmin

A következő belépéstől kezdve a sysadmin felhasználó már kiadhatja a Docker kezelő parancsokat.

Gyorsteszt

Futtassuk le a hello-world példa image-et:

docker run hello-world

Siker esetén a Docker alapfunkciói használhatóak.

Docker host szolgáltatások

Irodalom