Debian lm-sensors receptek

Innen: AdminWiki

Az lm-sensors konfigurálása a hardver monitorozás "legszöszögősebb" része. A típusfüggő beállításokat a Debian Squeeze előtt a /etc/sensors.conf illetve /etc/sensors3.conf átírásával vagy lecserélésével lehetett érvényesíteni; a Squeeze-ben és utódaiban már külön (overlay, azaz a közös konfigurációs állomány vonatkozó szakaszát felülíró) állományként, a /etc/sensors.d könyvtárba tehetőek.

Az alábbi receptek konkrét gépek (évek alatt összegyűjtött) beállításai; egy-egy közölt recept másik, hasonló alaplapon vagy gépen nem feltétlenül működik helyesen! Ezért a leírtak erős kritikával értékelendők.

ABIT TH7-II

 • A szenzor chip I2C ISA buszon csatlakozó Winbond 83627-HF.
 • Szükséges kernel modulok: i2c_core i2c_dev i2c_i801 w83627hf eeprom.
-rw-r--r-- root root /etc/sensors.d/abit-th7-ii

chip "w83637hf-*"

# Voltages

  label in0 "VCore"
  set in0_min cpu0_vid * 0.95
  set in0_max cpu0_vid * 1.05

  label in1 "RAMBUS"
  set in1_min 2.5 * 0.95
  set in1_max 2.5 * 1.05

  label in2 "I/O 3.3V"
  set in2_min 3.3 * 0.95
  set in2_max 3.3 * 1.05

  label in3 "5VCC"
  compute in3 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
  set in3_min 5.0 * 0.95
  set in3_max 5.0 * 1.05

  label in4 "12VCC"
  compute in4 ((30/10) +1)*@ , @/((30/10) +1)
  set in4_min 12 * 0.90
  set in4_max 12 * 1.10

  label in5 "-12V"
  compute in5 (5.14 * @) - 14.91 , (@ + 14.91) / 5.14
  set in5_max -12 * 0.90
  set in5_min -12 * 1.10

  label in6 "-5V"
  compute in6 (3.14 * @) - 7.71 , (@ + 7.71) / 3.14
  set in6_max -5 * 0.90
  set in6_min -5 * 1.10

  label in7 "VBAT"
  set in7_min 3.3 * 0.90
  set in7_max 3.3 * 1.10

  label in8 "Standby"
  ignore in8
#  compute in8 ? ?
#  set in8_min 5.0 * 0.90
#  set in8_max 5.0 * 1.10

# Fans

  label fan1 "Fan 1"
  ignore fan1
  set fan1_min 0

  label fan2 "CPU Fan"
  set fan2_min 1500

  label fan3 "PWR Fan"
  set fan3_min 1500


# Temperatures

  label temp1 "SYS Temp"

  label temp2 "CPU Temp"

  ignore temp3

chip "acpitz-*"

# Temperatures

  label temp1 "ThZ Temp"
#  set temp1_crit 75

Figyelem: egyes alaplapoknál az ACPI és hwmon közötti belső I/O címütközés miatt a 2.6.31-es kerneltől felfelé a szenzorok működéséhez az acpi_enforce_resources=lax kernel paraméter szükséges:

-rw------- root root /boot/grub/menu.lst

[...]
kernel      /vmlinuz-2.6.31.1-grsec root=/dev/md3 ro acpi_enforce_resources=lax
[...]

Asus CUV4X

 • A szenzor chip I2C SMBus Via Pro adapteren csatlakozó as99127f (Rev. 2).
 • Szükséges kernel modulok: i2c_core, i2c_viapro, i2c_isa, w83781d, eeprom.
-rw-r--r-- root root /etc/sensors.conf

chip "as99127f-*"

# Asus won't release a datasheet so this is guesswork.
# Thanks to Guntram Blohm, Jack, Ed Harrison, Artur Gawryszczak,
# Victor G. Marimon and others for their feedback.

# Voltages

# Single power plane (A7V133, A7M266, CUV4X)
  label in0 "VCore"
  ignore in1

  label in2 "+3.3V"
  label in3 "+5V"
  label in4 "+12V"
# These last two may not make sense on all motherboards.
  label in5 "-12V"
  label in6 "-5V"

  compute in3 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
  compute in4 ((28/10)+1)*@ , @/((28/10)+1)
# AS99127F rev.2 (same as w83782d)
  compute in5 (5.14 * @) - 14.91 , (@ + 14.91) / 5.14
  compute in6 (3.14 * @) - 7.71 , (@ + 7.71) / 3.14

# adjust this if your vid is wrong; see doc/vid
  set vrm 9.0

# set limits to 5% for the critical voltages
# set limits to 10% for the non-critical voltages
# set limits to 20% for the battery voltage

   set in0_min vid*0.95
   set in0_max vid*1.05
   set in1_min vid*0.95
   set in1_max vid*1.05
   set in2_min 3.3 * 0.95
   set in2_max 3.3 * 1.05
   set in3_min 5.0 * 0.95
   set in3_max 5.0 * 1.05
   set in4_min 12 * 0.90
   set in4_max 12 * 1.10
   set in5_max -12 * 0.90
   set in5_min -12 * 1.10
   set in6_max -5 * 0.95
   set in6_min -5 * 1.05

# Depending on your motherboard, you may have to use any of two formulae
# for temp2. Quoting Artur Gawryszczak (edited to reflect subsequent fixes
# to the driver):
# "I guess, that the formula "(@*15/43)+25, (@-25)*43/15" is correct
# for those Asus motherboards, which get CPU temperature from internal
# thermal diode (Pentium Coppermine, and above), while no formula is needed
# for Athlon/Duron boards, which use a thermistor in the socket."
# An alternative formula was then found and reported by Victor G. Marimon.

# Asus A7V133, Asus A7M266
#  No compute line is needed
# Asus CUV4X, Asus A7V8X
  compute temp2 (@*15/43)+25, (@-25)*43/15
# Asus CUSL2, Asus CUV266-DLS, Asus TUSL2-C
#  compute temp2 (@*30/43)+25, (@-25)*43/30

# See comments above if temp3 looks bad. What works for temp2 is likely
# to work for temp3 for dual-CPU boards, such as the CUV4X-D.

# Most Asus boards have temperatures settled like that:
  label temp1 "M/B Temp"
  label temp2 "CPU Temp"

# Most boards have no temp3 by default, except for dual-CPU boards.
#  label temp3 "CPU 2 Temp"
  ignore temp3

# Fans

  label fan1 "CPU fan"
  set fan1_div 4
  set fan1_min 3000
  ignore fan2
  ignore fan3

# Temperature limits

  set temp1_over 40
  set temp1_hyst 37
  set temp2_over 52
  set temp2_hyst 47
#  set temp3_over 52
#  set temp3_hyst 47

# Ignore chassis intrusion detection alarm

  ignore "alarms"

Asus P4B

Az SMBus PCI device-t a gyártó alapértelmezésben letiltotta ("ASUS switches off the SMBus PCI Device in the i801 ICH chip. I spoke twice with the German support and learned that: 'We do not want the users to be irritated by just another PCI Device in the Win98 device manager.' Really funny :-)." - ld. itt), így a sensors-detect nem talál szenzort. Az SMBus 2.6.18 vagy újabb kernelek esetében ezzel a scripttel engedélyezhető (eredetije itt):

-rwxr-x--- root staff /usr/local/sbin/unhide_ICH_SMBus.sh

#!/bin/bash
# (C) Rudolf Marek <r.marek@assembler.cz>,
#   Jean Delvare <khali@linux-fr.org>
#
#  Thanks Jean Delvare and Oliver Dreier <oliver@dinux.de> for testing.
#
#  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License version 2
#  as published by the Free Software Foundation

pcibus="/sys/bus/pci/slots/"
device="00:1f"

if [ "$UID" -ne 0 ] ; then
  echo "You need to be root to run this script!"
  exit 252
fi

smbus=`lspci -n -s $device.3 | grep -i '0c05: *8086'`
if [ -n "$smbus" ] ; then
  echo "ICH SMBus is already there!"
  lspci -s $device.3
  exit
fi

intel=`lspci -n -s $device.0 | grep 8086`

if [ -z "$intel" ] ; then
  echo "Not for your chipset - Intel (ICH) only"
  exit 255;
fi
modprobe fakephp &> /dev/null

if [ ! -d "$pcibus" ] ; then
  echo "You need the fake PCI hotplug driver! (fakephp.ko and 2.6 kernel)"
  exit 255;
fi

echo "Enabling SMBus PCI device ..."

newval=$( printf '%x' $((0x$(setpci -s $device.0 f2.w) & 0xfff7)))
setpci -s $device.0 f2.w=$newval

echo "Rescanning the bus ..."
echo 1 > $pcibus/0000:$device.0/power 2>/dev/null
if [ ! -d "$pcibus/0000:$device.3" ] ; then
  echo "Failed to enable the SMBUS"
  exit 253;
fi

if [ ! -d "/sys/bus/pci/drivers/i801_smbus" ] ; then
  echo "Loading i2c-i801 ..."
  modprobe i2c-i801
  if [ $? -ne 0 ] ; then
    exit 251
  fi
fi

lspci -s $device.3
echo "Done!"

Hátrány, hogy a script lefuttatása után nem lehet suspendelni az alaplapot, de ez a funkció szervereken amúgy sem használatos.

A futtatás előtt szükség van a pciutils csomag telepítésére:

apt-get install pciutils
/bin/bash /root/tmp/unhide_ICH_SMBus.sh

Ha a script futtatása sikeres, azt érdemes beütemezni minden reboot után egyszeri futtatásra, egyben a sensors megfelelő beállítására:

-rw-r--r-- root root /etc/cron.d/sensors-start

# Unhide SMBus to enable sensors running on P4B motherboard

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

@reboot root  if [ -x /usr/local/sbin/unhide_ICH_SMBus.sh ]; then /usr/local/sbin/unhide_ICH_SMBus.sh; modprobe w83781d; modprobe eeprom; sensors -s; fi

# EOF

Szükséges kernel modulok: i2c_core, i2c_dev, i2c_i801, i2c_isa, w83781d, eeprom.

-rw-r--r-- root root /etc/sensors.conf

chip "as99127f-*"

# adjust this if your vid is wrong; see doc/vid
  set vrm 9.0

# Voltage

  label in0 "VCore 1"
  label in1 "VCore 2"
  label in2 "+3.3V"
  label in3 "+5V"
  label in4 "+12V"
  label in5 "-12V"
  label in6 "-5V"

  compute in3 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
  compute in4 ((28/10)+1)*@ , @/((28/10)+1)
# AS99127F rev.2 (same as w83782d)
  compute in5 (5.14 * @) - 14.91 , (@ + 14.91) / 5.14
  compute in6 (3.14 * @) - 7.71 , (@ + 7.71) / 3.14

# set limits to 5% for the critical voltages
# set limits to 10% for the non-critical voltages
# set limits to 20% for the battery voltage

   set in0_min vid*0.95
   set in0_max vid*1.05
   set in1_min vid*0.95
   set in1_max vid*1.05
   set in2_min 3.3 * 0.95
   set in2_max 3.3 * 1.05
   set in3_min 5.0 * 0.95
   set in3_max 5.0 * 1.05
   set in4_min 12 * 0.90
   set in4_max 12 * 1.10
   set in5_max -12 * 0.90
   set in5_min -12 * 1.10
   set in6_max -5 * 0.95
   set in6_min -5 * 1.05

# Temperature

  label temp1 "M/B Temp"
  label temp2 "CPU Temp"

# Asus CUSL2, Asus CUV266-DLS, Asus TUSL2-C
  compute temp2 (@*30/43)+25, (@-25)*43/30
#  label temp3 "CPU 2 Temp"
  ignore temp3

  set temp1_over 40
  set temp1_hyst 37
  set temp2_over 65
  set temp2_hyst 47
#  set temp3_over 65
#  set temp3_hyst 47

# Fans

  label fan1 "CPU fan"
  ignore fan2
  ignore fan3

Asus P4C800

 • A szenzor chip I2C ISA buszon csatlakozó Winbond 83627-HF.
 • Szükséges kernel modulok: i2c_core i2c_dev i2c_isa i2c_i801 w83627hf eeprom.
-rw-r--r-- root root /etc/sensors.conf

chip "w83627thf-*" "w83637hf-*"

## Voltage ##

  label in0 "VCore"
  label in1 "+12V"
  label in2 "+3.3V"
  label in3 "+5V"
#  label in4 "-12V"
  label in7 "V5SB"
  label in8 "VBat"

  compute in1 ((28/10)+1)*@, @/((28/10)+1)
  compute in3 ((34/51)+1)*@, @/((34/51)+1)
  ignore in4
#  compute in4 (5.14*@)-14.91, (@+14.91)/5.14
  ignore in5
  ignore in6
  compute in7 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
  ignore in8

  set vrm 9.0

  set in0_min vid * 0.95
  set in0_max vid * 1.05
  set in1_min 12 * 0.90
  set in1_max 12 * 1.10
  set in2_min 3.3 * 0.95
  set in2_max 3.3 * 1.05
  set in3_min 5.0 * 0.95
  set in3_max 5.0 * 1.05
#  set in4_min -12 * 1.10
#  set in4_max -12 * 0.90
  set in7_min 5 * 0.95
  set in7_max 5 * 1.05
#  set in8_min 3.0 * 0.80
#  set in8_max 3.0 * 1.20

## Temperature ##

  label temp1 "M/B Temp"
  label temp2 "CPU Temp"
  ignore temp3

   set temp1_over 50
   set temp1_hyst 40
   set temp2_over 75
   set temp2_hyst 65
#  set temp3_over 60
#  set temp3_hyst 50

## Fans ##

  ignore fan1
  ignore fan2
  label fan3 "CPU Fan"
  set fan3_div 4
  set fan3_min 2000

TODO: -12V (in4) helyes beállítása.

Asus P5B Deluxe

 • A szenzorok i2c i801 (ISA) adapteren csatlakozó Winbond w83627ehf és a coretemp
 • Szükséges kernel modulok: i2c_dev, i2c_i801, w83627ehf, coretemp
-rw-r--r-- root root /etc/sensors3.conf

# Winbond W83627EHF configuration originally contributed by Leon Moonen
# This is for an Asus P5P800, voltages for A8V-E SE.
# See also: http://www.lm-sensors.org/wiki/Configurations/Asus/P5B-E
chip "w83627dhg-*"

# Voltages

  label in0 "VCore"
  set in0_min 0.85
  set in0_max 1.6

  label in1 "+12V"
  compute in1 @*(1+(56/10)), @/(1+(56/10))
  set in1_min  12.0*0.9
  set in1_max  12.0*1.1

  label in2 "AVCC"
  set in2_min  3.3*0.95
  set in2_max  3.3*1.05

  label in3 "3VCC"
  set in3_min  3.3*0.95
  set in3_max  3.3*1.05

  ignore in4

  label in5 "5VCC"
  compute in5 @*(32/10), @/(32/10)
  set in5_min 4.5
  set in5_max 5.5

  ignore in6
#  compute in6 @*(1+(22/10)), @/(1+(22/10))
#  set in6_min  5.0*0.95
#  set in6_max  5.0*1.05

  label in7 "VSB"
  set in7_min  3.3*0.95
  set in7_max  3.3*1.05

  label in8 "VBAT"
  set in8_min  3.3*0.95

# Fans

  label fan1 "HDD Fan"
  set fan1_min 1600

  label fan2 "CPU Fan"
  set fan2_min 1200

  label fan3 "Rear Fan"
  set fan3_min 1200

  label fan4 "HDD Fan"
  set fan4_min 1600

  ignore fan5

# Temperatures

  label temp1 "CPU Temp"
  set temp1_max    95
  set temp1_max_hyst  60

  label temp2 "Sys Temp"
  set temp2_max    95
  set temp2_max_hyst 45

  label temp3 "AUX Temp"
  ignore temp3

# == CORE TEMPERATURES ==
# This requires the coretemp patch applied
# Maximums are autodetected by the driver depending on the CPU
# Core0
chip "coretemp-isa-0000"
  label temp1 "Core0 Temp"

# Core1
chip "coretemp-isa-0001"
  label temp1 "Core1 Temp"

Figyelem: egyes alaplapoknál az ACPI és hwmon közötti belső I/O címütközés miatt a 2.6.31-es kerneltől felfelé a szenzorok működéséhez az acpi_enforce_resources=lax kernel paraméter szükséges:

-rw------- root root /boot/grub/menu.lst

[...]
kernel      /vmlinuz-2.6.31.1-grsec root=/dev/md3 ro acpi_enforce_resources=lax
[...]

IBM (x3105 AMD)

Ez az alaplap van az IBM System x3105 4347 24G sorozatban.

 • A szenzor chip I2C SMBus NForce adapteren csatlakozó ADT7476 (LM85 kompatibilis) plusz a PCI csatlakoztatású k8temp
 • Szükséges kernel modulok: i2c_nforce2, lm85 - ez utóbbit paraméterrel kell betölteni:
-rw-r--r-- root root /etc/modules

[...]
# I2C adapter drivers
i2c-nforce2
# Chip drivers
# no driver for Analog Devices ADT7476 yet
lm85 ignore=1,0x2e
k8temp
-rw-r--r-- root root /etc/sensors3.conf

# Configuration for IBM 4347-24G (System x3105 amd64 Athlon 3500+)
#  

chip "lm85-*"

# Voltage inputs
  
  ignore in0
# set in0_min 1.5 * 0.95
# set in0_max 1.5 * 1.05

  label in1  "V1.8"
  set in1_min 1.8 * 0.95
  set in1_max 1.8 * 1.05
  
  label in2  "V3.3"
  set in2_min 3.3 * 0.95
  set in2_max 3.3 * 1.05

  label in3  "V5"
  set in3_min 5.0 * 0.95
  set in3_max 5.0 * 1.05

  label in4  "V12"
  set in4_min  12 * 0.95
  set in4_max  12 * 1.05


# Temperature inputs

  label temp1 "CPU Temp"
  ignore temp1

  label temp2 "Board Temp"
  set temp2_min    0
  set temp2_max    55

  label temp3 "Remote Temp"
  ignore temp3
#  set temp3_min 10
#  set temp3_max 35

# Fan inputs

  label fan1  "CPU Fan"
  set fan1_min 500

  label fan2  "Fan2"
  ignore fan2

  label fan3  "Fan3"
  ignore fan3

  label fan4  "Fan4"
  ignore fan4

# Adjust fans speeds for actual pulses per rev
#  compute fan1 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev
#  compute fan2 @ / 2, @ * 2  # 4 pulse per rev

chip "k8temp-*"

# Don't set limits, unsupported here
  label temp1 "Core0 Temp"
  label temp3 "Core1 Temp"

IBM M71IXMB

Ez az alaplap van az IBM eServer 206 8487 EWY sorozatban.

 • A szenzor chip I2C SMBus I801 adapteren csatlakozó LM-85
 • Szükséges kernel modulok: i2c_dev, i2c_i801, lm85
 • 2.6.31 feletti kernelnél (Squeeze) a natív driver confictol az ACPI-val lásd itt, ezért (GRUB-2 esetén) kellhet a /etc/default/grub-ba:
-rw-r--r--root root /etc/default/grub

[...]
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_enforce_resources=lax"
[...]

Ezután generáltassuk újra a Grub konfigurációját:

update-grub
reboot

A recept:

-rw-r--r-- root root /etc/sensors3.conf
-rw-r--r-- root root /etc/sensors.d/ibm-206.conf (Squeeze)

# Configuration for the IBM eServer 206-EWY Intel M71IXMB

chip "adt7463-*" "lm85-*"

# Voltage inputs
# Depending on the hardware setup, the ADT7463 may not have in4.
  ignore in0
  label in0  "V1.5"   # AGP on Intel S845WD1-E
  set in0_min 1.5 * 0.95
  set in0_max 1.5 * 1.05

  label in1  "VCore"
  set in1_min cpu0_vid * 0.95
  set in1_max cpu0_vid * 1.05

  label in2  "V3.3"
  set in2_min 3.3 * 0.95
  set in2_max 3.3 * 1.05

  label in3  "V5"
  set in3_min 5.0 * 0.95
  set in3_max 5.0 * 1.05

  ignore in4
  label in4  "V12"
  set in4_min  12 * 0.95
  set in4_max  12 * 1.05

# Temperature inputs
  label temp1 "CPU Temp"
  set temp1_min 0
  set temp1_max 60

  label temp2 "Board Temp"
  set temp2_min 0
  set temp2_max 60

  label temp3 "Remote Temp"
  set temp3_min 0
  set temp3_max 60

# Fan inputs
  label fan1  "CPU_Fan"
  compute fan1 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev
  set fan1_min 1000

  ignore fan2
  label fan2  "Fan2"
  compute fan2 @ / 2, @ * 2  # 4 pulse per rev
  set fan2_min 1500

  label fan3  "Rear Fan"
  compute fan3 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev
  set fan3_min 1500

  ignore fan4
  label fan4  "Fan4"
  compute fan4 @ / 2, @ * 2  # 4 pulse per rev
  set fan4_min 1500

IBM Lenovo ThinkStation 6483

A 6483-79G (S/N: LMYMTN9) gép alapján.

 • A szenzor chip I2C ISA buszon csatlakozó SMSC SCH5027D-NW Super IO
 • Szükséges kernel modulok: i2c_core i2c_i801 dme1737 coretemp
-rw-r--r-- root root /etc/sensors.d/lenovo-6483-79G.conf (Squeeze)


chip "sch5027-*"

# Voltages
  label in0 "5VSB"
  set in0_min 5.0 * 0.90
  set in0_max 5.0 * 1.10
  label in1 "Vcore"
  set in1_min 0.85 * 0.95
  set in1_max 1.36 * 1.05
  label in2 "+3.3V"
  set in2_min 3.3 * 0.90
  set in2_max 3.3 * 1.10
  ignore in3
  ignore in4
  label in5 "3VSB"
  set in5_min 3.3 * 0.90
  set in5_max 3.3 * 1.10
  label in6 "Vbat"
  set in6_min 3.0 * 0.90
  set in6_max 3.0 * 1.10

# Temperatures
  ignore temp1
  label temp2 "SIO Temp"
  set temp2_max 65
  ignore temp3

# Fans
  label fan1 "CPU fan"
  set fan1_min 500
  ignore fan2
  label fan3 "Rear fan"
  set fan3_min 500
  ignore fan4

Intel D865PERL (desktop)

 • A szenzor chip I2C SMBus I801 adapteren csatlakozó LM-85 (kompatibilis)
 • Szükséges kernel modulok: i2c_dev, i2c_i801, lm85
-rw-r--r-- root root /etc/sensors3.conf

# Configuration for the Intel D865PERL
#
chip "adm1027-*"

# Voltage inputs
  label in0  "V1.5"   # AGP
  label in1  "VCore"
  label in2  "V3.3"
  label in3  "V5"
  label in4  "V12"
# ignore cpu0_vid

# Set voltage limits
  set in0_min 1.5 * 0.95
  set in0_max 1.5 * 1.05
  set in1_min cpu0_vid * 0.95
  set in1_max cpu0_vid * 1.05
# set in1_min 1.5 * 0.95
# set in1_max 1.5 * 1.05
  set in2_min 3.3 * 0.95
  set in2_max 3.3 * 1.05
  set in3_min 5.0 * 0.95
  set in3_max 5.0 * 1.05
  set in4_min  12 * 0.95
  set in4_max  12 * 1.05

# Temperature inputs
  label temp1 "CPU Temp"
  label temp2 "Board Temp"
  label temp3 "Remote Temp"

# Set Temp Limits
  set temp1_min 10
  set temp1_max 65
  set temp2_min 10
  set temp2_max 50
  set temp3_min 10
  set temp3_max 50

# Fan inputs
  label fan1  "CPU_Fan"
  ignore fan2
# label fan2  "Fan2"
  ignore fan3
# label fan3  "Fan3"
  ignore fan4
# label fan4  "Fan4"
# Adjust fans speeds for actual pulses per rev
# compute fan1 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev
# compute fan2 @ / 2, @ * 2  # 4 pulse per rev
# compute fan3 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev
# compute fan4 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev

# Set Fan limits
  set fan1_min 2000
# set fan2_min 4000
# set fan3_min 1000
# set fan4_min 1000

# Ignore chassis intrusion detection alarm

# ignore "alarms"

Intel D915PBL (desktop)

 • A szenzor chip I2C SMBus I801 adapteren csatlakozó LM-85
 • Szükséges kernel modulok: i2c_dev, i2c_i801, lm85
-rw-r--r-- root root /etc/sensors3.conf

# Configuration for the Intel D915PBL
#
chip "lm85-*"

# Voltage inputs
  label in0  "V1.5"   # AGP
  label in1  "VCore"
  label in2  "V3.3"
  label in3  "V5"
  label in4  "V12"
  ignore cpu0_vid

# Set voltage limits
  set in0_min 1.5 * 0.95
  set in0_max 1.5 * 1.05
  set in1_min 1.375 * 0.95
  set in1_max 1.375 * 1.05
  set in2_min 3.3 * 0.95
  set in2_max 3.3 * 1.05
  set in3_min 5.0 * 0.95
  set in3_max 5.0 * 1.05
  set in4_min  12 * 0.95
  set in4_max  12 * 1.05

# Temperature inputs
  label temp1 "CPU Temp"
  label temp2 "Board Temp"
  label temp3 "Remote Temp"

# Set Temp Limits
  set temp1_min 10
  set temp1_max 65
  set temp2_min 10
  set temp2_max 50
  set temp3_min 10
  set temp3_max 50

# Fan inputs
  label fan1  "CPU_Fan"
  ignore fan2
# label fan2  "Fan2"
  label fan3  "Fan3"
  label fan4  "Fan4"
# Adjust fans speeds for actual pulses per rev
  compute fan1 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev
# compute fan2 @ / 2, @ * 2  # 4 pulse per rev
  compute fan3 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev
  compute fan4 @ * 2, @ / 2  # 1 pulse per rev

# Set Fan limits
  set fan1_min 2000
# set fan2_min 4000
  set fan3_min 1000
  set fan4_min 1000

# Ignore chassis intrusion detection alarm

# ignore "alarms"

ServerWorks ServerSet III LE

Ez az alaplap van a HP NetServer E-800-as gépekben.

 • A szenzor SMBus PIIX4 adapteren elérhető Asus AS99127F.
 • A szükséges kernel modulok: i2c_core, i2c_isa, i2c_piix4, w83781d, eeprom.
-rw-r--r-- root root /etc/sensors.conf

chip "as99127f-*"

# Asus won't release a datasheet so this is guesswork.
# Thanks to Guntram Blohm, Jack, Ed Harrison, Artur Gawryszczak,
# Victor G. Marimon and others for their feedback.

# Dual power plane
  label in0 "VCore 1"
  label in1 "VCore 2"
  label in2 "+3.3V"
  label in3 "+5V"
  label in4 "+12V"
# These last two may not make sense on all motherboards.
  label in5 "-12V"
  label in6 "-5V"

  compute in3 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
  compute in4 ((28/10)+1)*@ , @/((28/10)+1)
# AS99127F rev.2 (same as w83782d)
  compute in5 (5.14 * @) - 14.91 , (@ + 14.91) / 5.14                      
  compute in6 (3.14 * @) - 7.71 , (@ + 7.71) / 3.14

# Depending on your motherboard, you may have to use any of two formulae
# for temp2. Quoting Artur Gawryszczak (edited to reflect subsequent fixes
# to the driver):
# "I guess, that the formula "(@*15/43)+25, (@-25)*43/15" is correct
# for those Asus motherboards, which get CPU temperature from internal
# thermal diode (Pentium Coppermine, and above), while no formula is needed
# for Athlon/Duron boards, which use a thermistor in the socket."
# An alternative formula was then found and reported by Victor G. Marimon.

# Asus CUV4X, Asus A7V8X
  compute temp2 (@*15/43)+25, (@-25)*43/15

# Most Asus boards have temperatures settled like that:
#  label temp1 "M/B Temp"
#  label temp2 "CPU1 Temp"
# However, some boards have them swapped (A7N8X Deluxe rev.2,
# A7N8X-E Deluxe rev.2, CUV4X):
  label temp1 "CPU1 Temp"
  label temp2 "M/B Temp"
# Most boards have no temp3 by default, except for dual-CPU boards.
  label temp3 "CPU2 Temp"

# adjust this if your vid is wrong; see doc/vid
#  set vrm 9.0

# set limits to 5% for the critical voltages
# set limits to 10% for the non-critical voltages
# set limits to 20% for the battery voltage

  set in0_min vid*0.95
  set in0_max vid*1.05
  set in1_min vid*0.95
  set in1_max vid*1.05
  set in2_min 3.3 * 0.95
  set in2_max 3.3 * 1.05
  set in3_min 5.0 * 0.95
  set in3_max 5.0 * 1.05
  set in4_min 12 * 0.90
  set in4_max 12 * 1.10
  set in5_max -12 * 0.90
  set in5_min -12 * 1.10
  set in6_max -5 * 0.95
  set in6_min -5 * 1.05

# examples for temperature limits
  set temp1_over 40
  set temp1_hyst 37
  set temp2_over 52
  set temp2_hyst 47
  set temp3_over 40
  set temp3_hyst 27

# Ignore chassis intrusion detection alarm

  ignore "alarms"

Shuttle XPC SBG1G2

 • A szenzor chip ISA buszon csatlakozó IT8712F.
 • Szükséges kernel modulok: i2c_core it87 i2c_isa.

Az i2c_i801 betöltését ne engedjük, mert SMBus konkurrens olvasással(?) leállítja az SMBus-t (ekkor nincs sensors, csak a reboot segít)!

-rw-r--r-- root root /etc/sensors.conf

chip "it8712-*"

# Voltage monitors

  label in0 "CPU"
  label in1 "AGP"
  label in2 "+3.3V"
  label in3 "+5V"
  label in4 "+12V"
  label in5 "-12V"
  label in6 "-5V"
  label in7 "Stdby"
  label in8 "VBat"

  compute in3 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)
  compute in4 ((30/10) +1)*@ , @/((30/10) +1)
  ignore in5
  ignore in6
  compute in7 ((6.8/10)+1)*@ , @/((6.8/10)+1)

  set in0_min 1.5 * 0.95
  set in0_max 1.5 * 1.05
  set in1_min 1.5 * 0.95
  set in1_max 1.5 * 1.05
  set in2_min 3.3 * 0.95
  set in2_max 3.3 * 1.05
  set in3_min 5.0 * 0.95
  set in3_max 5.0 * 1.05
  set in4_min 12 * 0.95
  set in4_max 12 * 1.05
#  set in5_max -12 * 0.85
#  set in5_min -12 * 1.15
#  set in6_max -5 * 0.95
#  set in6_min -5 * 1.05
  set in7_min 5 * 0.95
  set in7_max 5 * 1.05
#the chip does not support in8 min/max

# Temperature
  label temp1    "M/B Temp"
  set  temp1_over 45
  set  temp1_low  15
  label temp2    "CPU Temp"
  set  temp2_over 50
  set  temp2_low  15
  label temp3    "PWM Temp"
  set  temp3_over 50
  set  temp3_low  15

# Fans
  label fan1 "CPU fan"
  set fan1_min 1000
  ignore fan2
#  set fan2_min 3000
  label fan3 "PWR fan"
  set fan3_min 3000

VIA Epia MII-10000

 • A szenzor chip ISA buszon csatlakozó V1211.
 • Szükséges kernel modulok: i2c_viapro, vt1211 (legalább 2.6.20.x kernelt igényel!), eeprom.

TODO!

Irodalom